Sabâ Makamı

Ney taksimi: Fatih Oral

Sabâ makamının yiğitlik, cesaret, kuvvet ve rahatlık verdiği ve seher vaktinde daha etkili olduğu ifade edilmektedir. Zaten kelime olarak sabâ da, “sabaha doğru kuzeydoğudan hafif hafif esen serin, hoş, latif bahar rüzgârı, tan yeli anlamına gelmektedir”.

Öne çıkan videolar

Türkistan, Orenburg Şalı

Türk tasavvuf musikisi

Süyümbike Beyiti. İdil-Ural Türkleri

Menü