Tarz-ı Vefa Kervanı Hakkında

Tarz-ı Vefa Kervanı, Türk müziğini, müzik ve hareket terapisi geleneğini, özüyle bağlantısını koruyan kültürel ve manevi değerleri araştırmak, yaşatmak ve tanıtmak amacıyla 2018 yılında kurulmuştur.

Grubun araştırma ve icra alanları:

  • Orta Asya Türk müziği
  • Türk tasavvuf müziği
  • Klasik Türk müziği
  • Anadolu halk şarkıları, türküleri
  • Orta Asya’dan Horasan’a ve oradan Anadolu’ya, Türk müzik ve hareket terapisi geleneği
  • Manevi pratikler, danslar, ritüeller (Baksı dansı, Mevlevi semaı, Alevi-Bektaşi semahları)

olarak sıralanabilir.

Tarz-ı Vefa, Rahmi Oruç Güvenç tarafından terkip edilen bir makamın ismidir. Hem makam konusuna referans vermesi, hem grup üyelerine öğretmenlik yapmış Rahmi Oruç Güvenç ile bir bağlantı kurması ve hem de öğretmene ve geleneğe hissedilen vefa duygusunu çağrıştırması sebebiyle grubun isminde kullanılması düşünülmüştür. Birlikte yol alma düşüncesini de kapsaması için kervan kavramı da eklenerek grubun ismi “Tarz-ı Vefa Kervanı” olarak belirlenmiştir.

Tarz-ı Vefa Kervanı grubu ilgilendiği alanlarda konser, sunum, seminer, atölye çalışmaları, grup terapi seansları gibi çalışmalar yapmaktadır.

Menü