Yazılar

Arşetipikal Hareketler Hakkında Genel Bilgi

arşetipikal hareketler

Arşetipikal hareketler, Türk müzik ve hareket terapisi uygulamaları içinde yer alan aktif müzik terapi seansıdır. Baksı dansı ve semahlardan alınan bazı hareketlerin, pentatonik ve yarı pentatonik Orta Asya Türk şarkılarından seçilmiş eserler eşliğinde yapılmasından oluşur. Ana prensipleri, Rahmi Oruç Güvenç ve Gerhard Kadir Tuçek tarafından ortaya konmuştur.

Arşetipikal hareketlerde, elden başlayıp tüm vücuda yayılan hareketlerle, tabiatta bozulmadan devam eden uyuma ve dengeye yönelerek duygu değişimi ve blokların açılması hedeflenmektedir. Böylece kişinin sağlıklı yaşama şartlarına ulaşması amaçlanır.

Arşetipikal hareketlerin, hareket kabiliyetini olumlu yönde etkilediği, unutulmuş duyguları yeniden uyarmak ve yeni duygular üretmek yoluyla duygu değişimi sağladığı gözlenmiştir. Otistik, nevrotik, pasif, korkak, çekingen, sıkıntılı kişiler ile spastik, özürlü kişilerle uygulanan seansların da olumlu terapi etkilerinin olduğu, yine yapılan gözlemlerle tespit edilmiştir.

Arşetipikal Hareketler Uygulaması

  • İlk aşamada, bir Bektaşi semahından alınan bir hareket eşliğinde el, göz ve kalp birlikteliği üzerine çalışılır.
  • İkinci aşamada, yine bir Bektaşi semahından alınmış olan kol hareketi ile iç aleme üzerine yoğunlaşılır.
  • Üçüncü hareket baksı dansından alınmıştır ve kavuşma, paylaşma temaları üzerine bir çalışmadır.
  • Dördüncü aşamada omuzlara geçilir. Baksı dansından alınmış bir hareket eşliğinde omuzlar, göğüs bölgesi ve bu bölgelerdeki blokların açılması üzerine çalışılır.
  • Beşinci sırada baş hareketleri yer alır. Bu hareketlerle beyne giden kan miktarının artışı ve enerjinin bedenin en üst bölgesine yönlendirilmesi hedeflenmektedir.
  • Son olarak emprovize bölümünde katılımcılar, seans boyunca öğrenilen hareketleri, tabiat hareketlerindeki uyum ve dengeyi düşünerek, zorlama olmadan – içe doğacak ve derinden hissedilecek şekilde icra ederler

Arşetipikal hareketler seansı, katılımcılarla beraber, hareketlerin ayrıntıları verilerek uygulanmaktadır. Seans sırasında hareketlerin fiziksel, psikolojik, kültürel, manevi açıklamaları yapılmaktadır.

Sonraki yazı
Bizim Yunus’la Karşılaşma

Son haberler

İlgili Yazılar