İsparta Uluborlu Yunus Emre türbesi alt taraftan görünüm.

Isparta Uluborlu Yunus Emre Kabri

İl: Ispartaİlçe: UluborluMahalle: TopraklıkAdres: Selçuklu Sokak

Yılmaz Önge ve Halim Baki Kunter, Isparta Uluborlu’da bir Yunus Emre Türbesi bulunduğunu aktarıyorlar (1,2). Tam bir konum belirtmiyorlar.

Ağustos 2021’de yaptığımız ziyaret sırasında kaynaklarda bahsedilen Yunus Emre türbesini bulmakta zorlandık. Kaynaklarda Kargılı Lala Medresesi’nin içinde olduğu söylenen türbe, Uluborlu Belediyesi’nin koyduğu illüstrasyonda Alaaddin Camii’nin öbür tarafında gösterilmiş.  Tabelada işaretlenen yeri araştırdığımızda, betondan dört sütun üzerine bir tavanla kapanmış bir kabir bulabildik.

Uluborlu Belediyesi’nin Yunus Emre türbesi yakınına koyduğu illüstrasyon. Türbe, Alaaddin Camii'nin kuzey batısında gösteriliyor.
Uluborlu Belediyesi’nin Yunus Emre türbesi yakınına koyduğu illüstrasyon. Türbe, Alaaddin Camii'nin kuzey batısında gösteriliyor.

Uluborlu Belediyesi ise internet sitesinde aşağıdaki bilgileri aktarıyor (3):

Kargılı Lala Medresesi, halk arasında Taş Medrese olarak da bilinir. I. Gıyaseddin Keyhüsrev burada eğitim almıştır.  Osmanların son dönemlerine kadar kullanılmıştır. Osmanlı’nın ardından, 1965 yılına kadar ise mesken olarak değerlendirilmiş, Uluborlu şehrinin yer değiştirdiği 1970’li yıllarda ise ev olarak kullanılmıştır

Günümüzde kalıntıları halen restore edilebilecek nitelikte olan bu medrese, Selçuklu medrese mimarisinin tüm özelliklerini taşımaktadır. Dıştan dışa, 14.60×23.50 m ebadında olan medresenin kuzeyde kalan duvarları tamamen, batı yönündeki duvarının ise kuzey yönü yıkık haldedir.

Medrese içindeki türbenin Yunus Emre’ye ait olduğu rivayet edilmektedir.

Kaynaklar
  1. Önge, Yılmaz. Yunus Emre’nin Makamları (Anıt Mezarları). 1991.
  2. Kunter, Halim Baki, Yunus Emre Bilgiler – Belgeler. Eskişehir Valiliği Yayınları: 4. 1991. 63-116
  3. Uluborlu Belediyesi internet sitesi. “Tarihi Eserler”.  Erişim 4 Mayıs 2021. http://uluborlu.bel.tr/tarihi-eserler#kargili